Dobrovoljno vatrogasno društvo
PREZID
1886. - 2008.


DVD PREZID on line

| Naslovnica
| O dvd-u
| Vatrogasni
   dom

| Vozni park
| Članstvo
| O Prezidu
| Natjecanja i
   vježbe

| Galerije
| Kontakt


Valid HTML 4.01 Transitional

VATROGASNI DOMOVI U PREZIDU

Sadašnji vatrogasni dom Prvi vatrogasni dom sagrađen je na mjestu današnjeg (drveni) 1893.
Širina 5m
Dužina 11m
Visina tornja 10m

Iste godine nabavljena je i značajna oprema
- velika četverokolna ljestva rastegača
(koju je izradio kolar iz Babnog polja gospodin Andrija Obid uz cijenu od 35 forinti a okovao Prezidanski kovač Petar Ožbolt - druga razna oprema

Početkom 1933 pokreće se akcija za gradnju novog doma. Prilazi se sakupljanju građevinskog materijala i novčanih priloga. 1934 godina bila je godina «velikog rada»

Uprava društva zamolila je Tvrtku Žagar iz Splita , čiji je vlasnik domaći sin Dane Žagar- Špetnakov, da izradi nacrt za novi dom u Prezidu.Tvrtka Žagar pošalje tri alternative sa troškovnicima i dobrim savjetima. Društvo se iz financijskih razloga odlučuje na jeftiniju sadašnju alternativu.

Proračunska vrijednost iznosi 54.000 dinara Nacrt i troškovnik bi stajali 1.500 dinara, ali ga Tvrtka Žagar izrađuje i poklanja besplatno.

Sakupljaj se financijska sredstva i to:
- Franjo Maver upravitelj pil. Milanov vrh 100din
- Fanika Klepac 100 din
- Dr. Koritnik iz Čabra 50 din
- Križ Miroslav 200 din
- Kos Ljubica 100 din
- Lipovac Nikola 50 din
- Žagar Antun 50din
- Klepac Ladislav 50 din
- Fanika Cunko 10 din
- Članarina članstvo 246 din

7. rujna ruši se staro spremište za majstora gradnje izabran je Ivan Mlakar
Dovozi se kamen i pijesak.
Kamen se dovozi iz pašnjaka Zbitke – zastraže. Pijesak daje besplatno sa svog zemljišta g. Preuc Friderik Kamen pijesak i vapno dovoze svi mještani sa konjskom, volovskom i kravljom zapregom (furmani) besplatno.
Iz Prezida 31 učesnik
Iz Zbitki 6 učesnika
Iz Tajčari 2 učesnika
Iz B.polja 1 učesnik
Iz Kozjeg vrha 3 učesnika
Iz Novog kota 5 učesnika.
Iz Podgore Franc Truden dao je dva para konja za 4 dana.

Svi su vozili sa oduševljen dobrovoljno, tako da su zidari imali neprekidno potreban materijal pri ruci.
Sa ovim narodom divno je raditi zaključuje glavni pokretač zapovjednik Slavko Mataić.

Građevinski materijal darovali su:
-Tvrdka Žagar iz Markovca (Milanov vrh) daje 7m3 dasaka
-Karl Kovač iz Starog trga 1,5 m3 letava
-Vilhar Aleksandar Prezid 1,5 m3 dasaka
-Turk Dora Novi kot 1,5 m3 greda
- 10 mještana iz Novog kota jele na panju svaki 1 voz
- 12 mještana iz Starog kota jele na panju svaki 1 voz
- sječu su izvršili članovi društva

17. rujna bila je svečana posveta polaganja kamena temeljca, uz blagoslov domaćeg župnika g Pretnar Josipa , te uz prigodan govor g župnika i predsjednika g.Aleksandra Vilhar, g.zapovjednik Slavko Mataić pročitao je povelju koja glasi:

17. rujna 1934.godine
-za vladanje Nj. Vel. Kralja Aleksandra I
-za vladanje bana Savske banovine Dr. Ive Perovića
-za sreskog načelnika Ante Kosorića
-za predsjednika društva Aleksandra Vilhar
-za zapovjednika društva Slavka Mataića
-za sve članove Upravnog odbora i odbornike.
Za gradnju je doprinjeo u novcu i materijalu sam narod.
-gradi se po nacrtu Arhitekte g Daneta Žagar
-radove izvodi zidarski majstor g Ivan Mlakar (oba prezidanca)
Gradimo ga u korist naroda i ponos vatrogasne uprave i članstva.

Primi ga narode , a osobito ti Mladeži – uzdanica naša s ljubavlju u vrijeme najveće svjetske krize.
Teško će ići , ali uz svestranu pomoć i Božju i sv. Florijana, prebrodit ćemo teškoće!

MLADEŽI ! Čuvaj ga!
Uz roditeljski dom , neka Ti je ovo drugi Tvoj dom, dom lijepe i ugodne zabave, dom razonode, dom kulture i prosvijete s kojom pođi boljoj ljepšoj i svjetlijoj budućnosti.

Pomoz Bog!

Za vatrogasno društvo :
A. Vilhar v.r. S. Mataić v. r.
Povelja je pisana tušem na pergament papiru i stavljena je u staklenu bocu ,te sve stoji u prednjem desnom uglu doma u betoniranoj rupi temelja.

Iako je gradnji mnogo doprinjeo narod i općina Prezid , ipak budu doskora iscrpljena sva novčana sredstva.
7. listopada dolazi na naš poziv i molbu ban Savske banovine Dr. Ivo Perović .
Kod škole je podignut slavoluk i postrojena je vatrogasna četa .Sagrađeno je polovicu zidova, ban prilazi k nedovršenim zidovima , gdje ga uz gruvanje prangija dočekuje zapovjednik g Mataić i pozdravlja ga sljedećim riječima:

Preuzvišeni gospodine bane!
Zapala me velika čast što vas mogu pozdraviti u ime Dobrovoljne vatrogasne čete i zaželjeti vam srdačnu dobrodošlicu.
Velika je danas radost naša, što u ovom malom goranskom mjestašcu vidimo tako visokog predstavnika vlasti i što danas možemo pozdraviti bana svoje krvi svoga jezika.


Gospodine bane !
Vaša prisutnost iskreno nas veseli. Ona nam dokazuje da se zanimate za naš rad i da ga pratite sa simpatijama , a to nam je dragocjeno priznanje za naš dosadašnji rad i snažan podstrek za naš budući rad. Znajući da Vam na srcu leži napredak u prosvjeti i kulturi i posljednjega mjestanca Vaše prostrane banovine . Znajući da ste Vi ovoj banovini i otac i majka , pun briga kao brižan otac, a i pun ljubavi kao dobra majka .Nadamo se djetinjskom odanošću da će te našoj molbi izaći u susret u granicama mogućnosti. Želimo Vam da se u našoj sredini ovo kratko vrijeme osjećate što bolje i ugodnije .
Želimo Vam da iz naše sredine ponesete sobom samo najljepše utiske , te Vas pozdravljamo i kličemo DOBRO NAM DOŠLI ! Ž I V J E L I !
ŽIVIO – poprati brojan narod uz gruvanje prangija.
Iza toga predana je banu molba u koverti za pripomoć.

Dva dana iza toga tj.9.10.u 10sati na večer stiže crna vijest, crnija od najtamnije noći, ubijen je u Marselju Nj. Vel. kralj Aleksandar. Cijelo mjesto zavija se u crno .Prestaje se sa gradnjom za par dana.

Kako pripomoć g. Bana nije odmah pristigla ,zapovjednik g. Mataić uputio se na Milanov vrh do gđe. Fanike Klepac po zajam. Spomenuta gospođa smjesta je društvu dodijelila beskamatni zajam od 10.000 din. No kroz neko vrijeme ipak stiže pripomoć od bana, u iznosu od 20.000 din. Zajam je vraćen požuruju se radovi , 15. prosinca postavljena su ulazna vrata, posprema se oprema u novi dom. Na proljeće 1935,godine radovi se nastavljaju i već u rujnu iste godine novi dom je potpuno gotov.
1936.godine održava se znamenita proslava u čast 50godina aktivnog rada društva.


Vatrogasni dom stavljen pod krov 1934.god. brižno su čuvale brojne generacije do današnjeg dana , u kojem su zaista mnogi imali svoj drugi dom i doživljavali ugodne trenutke i razonode, a nadasve obavljajući vatrogasne zadatke u službi naroda.

Iz povijesnih dokumenata podatke prikupio,
Prezid, 10. 03. 2008. godine Filip Ožbolt

Vatrogasni dom zimi