Dobrovoljno vatrogasno društvo
PREZID
1886. - 2008.


DVD PREZID on line

| Naslovnica
| O dvd-u
| Vatrogasni
   dom

| Vozni park
| Članstvo
| O Prezidu
| Natjecanja i
   vježbe

| Galerije
| Kontakt


Valid HTML 4.01 Transitional

Prezid | Naselja | Vodovod | Sport u Prezidu | Mlinovi | Pilanarstvo | Školstvo u Prezidu | Obrti i zanimanja | Zavičajna zbirka Prezid | Župa Prezid

KAKO SE ISKORIŠTAVALA ENERGIJA VODE
Ideja i potreba da se život čovjeku olakša i stari su Prezidanci znali iskoristiti. U Prezidu su bila dva pokota. Prvi Trbuhovica i onaj drugi Mlake. I na jednom i na drugom stari su prezidanci izgradili pilane i mlinove. Posljednih stotinu godina pa sve do polovine prošlog stoljeća radili su mlinovi: Brovetov, Crkvenov, Vladetov i Trnuvkin. Od njih danas ništa nije ostalo. U Mlakama je također bilo nekoliko mlinova. Prvi od njih nalazio se blizu izvora vlasnik je bio Karletov cestar, a kasniji vlasnici spominju se Trnuvkeni iz Mlaka. Taj je mlin kasnije porušen iako je bio još ispravan od strane Opće poljoprivredne zadruge Čabar što je stvarnom šteta jer je mogao poslužiti kao svojevrsni muzej. U blizini se nalazio i Šebaljov malen, koji je prvi prestao s radom a slične je sudbina zadesila i obližnji mlin Crkvinčave Francke. Taj je radio do početka II. Svjetskog rata. Naredni mlin u Mlakama bio je onaj Sučav, kojega je kupio Jelić a kasnije njegov vlasnik je postao Vladimir Lipovac. 1972. godine kao vlasnik se spominje Franc Knaus a 1974. Olga Troha. Uz mlin je postojao i jejz za vodu u kojem su se za vrijeme ljetnih mjeseci kupala djeca. Posljednji njegov vlasnik Drago Pajnić s djecom. Izgorio je u studenom 1995 godine. Vrijedno je spomenuti i Štalarov mlin u Rupama kojega je vlasnik bio Štefan Lipovac za kojega se udala Mica Benčkova a kasnije je mlin istrunuo. U Predjelu trbuhovice gospodin Antun Žagar Kramar u svopjim zapisima spominje 3 mlina. Prvi je bio Brovetov i pilanica a o njemu su nestali svi tragovi. Sljedeći je bio Načečkin (Kovačev) mlin koji je isto tako istrunuo a ista je sudbina zadesila i Crkvinčav ili Katerinken mlin. Svaki mlin imao je vlastiti jejz za vodu a vlasnici su se dogovarali o puštanju vode u potok tako da ju prema mogućnostima zajedno i koriste. Uz mlinove negdje su bile i kovačnice i pilane s jedan do dva lista. Mlinovi su mljeli pšenicu, kukuruz i ječam. Svega toga danas u Prezidu nema pa nema niti potrebe za mlinovima.