Dobrovoljno vatrogasno društvo
PREZID
1886. - 2008.


DVD PREZID on line

| Naslovnica
| O dvd-u
| Vatrogasni
   dom

| Vozni park
| Članstvo
| O Prezidu
| Natjecanja i
   vježbe

| Galerije
| Kontakt


Valid HTML 4.01 Transitional

Prezid | Naselja | Vodovod | Sport u Prezidu | Mlinovi | Pilanarstvo | Školstvo u Prezidu | Obrti i zanimanja | Zavičajna zbirka Prezid | Župa Prezid

PILANARSTVO U PREZIDU

Pilana MlakeNa izvoru Trbuhovice bila je pilanica i mlin na vodeni pogon. Vlasnik je bio Brovet iz Prezida, koji su još 1890. godine bili u pogonu. Antun Velasti iz Ljubljane posuđuje kirijašima novac za kupnju konja i opreme oko 1838. godine, što bi značilo da je on već tada imao pilanu u Prezidu ili ju je namjeravao graditi u donjem dijelu Prezida. 1858. godine ugovor između Antuna Velasti i Aleksandra Vilhara Županijski sud u Čabru od 16. lipnja 1857. godine prihvaća Ščitomira Vilhara od oca Aleksandra kao domorodca u Prezidu. Prema tome do doseljenja Vilhara iz Planine (SLO), i do ugovora iz 1858. godine postoji vjerojatnost da je vlasnik pilane u donjem dijelu Prezida bio Velasti, a poslije toga Vilhar. 1872. godine nakon požara dopuštena je Vilharu gradnja nove pilane. 1939. godine Marijan Vilhar gradai novu pilanu blizu stare. PILANA MLAKE - U gruntovni uložak 321 Čabar upisana je gradnja pilane 1886. godine a vlasnik je Muhvić Mate iz Prezida rodom iz Gerova. 1892. godine pilanu je kupio Ščitomir Vilhar Prezid 48.

Parni lokomobilPrema predaji na tome mjestu je prije Muhvića pilanu imao Žagar Tomaž. Da li vodenicu ili parnu nije poznato. 1922 – 1924. godinu prestala je raditi. Oko 1954. godine Zadruga Prezid podiže novu pilanu u Mlakama. 8 kilometara od Prezida na Milanovom Vrhu, Pilana Milanov Vrh izgrađena je 1908. godine a izgorjela je 1938. godine. Prvu je izgradio Franjo Žagar po rodu iz Prezida, živeći u Markovcu – Loška dolina.