Dobrovoljno vatrogasno društvo
PREZID
1886. - 2008.


DVD PREZID on line

| Naslovnica
| O dvd-u
| Vatrogasni
   dom

| Vozni park
| Članstvo
| O Prezidu
| Natjecanja i
   vježbe

| Galerije
| Kontakt


Valid HTML 4.01 Transitional

Prezid | Naselja | Vodovod | Sport u Prezidu | Mlinovi | Pilanarstvo | Školstvo u Prezidu | Obrti i zanimanja | Zavičajna zbirka Prezid | Župa Prezid

ŠKOLSTVO U PREZIDU
Stara škola u Prezidu Zapisi govore da je prva privatna škola u Gorskom kotaru organizirana u Prezidu u XVIII stoljeću. Spominje se župnik Pavao Kaliman po rodu iz malog primorskom naselja Selce koji je prvi uveo u prezidu Župnišku školu. Školu je posječivalo nekih 10 učenika. Nastava je bila samo za vrijeme zimskih mjeseci. Imenovani župnik se prvi puta spominje 1777. godine. 1800 bio je župnik Vinko Kombol –Kalimanov zemljak, koji je nastavio rad svoga prethodnika. se u početku obavljala u privatnim kućama, u lošim i skromnim uvjetima i nastavu je imao mjesni župnik. 1858. godine prezidanski župnik Antun Žagar sagradio je kuću na potoku za školu. Sadašnja ambulanta sagrađena na mjestu stare škole

Prezid s okolicom je tada imao oko 1600 stanovnika. Na mjestu današnje ambulante 1879. godine otkupljena je zgrada tako zvana Mitnica koja je služila za održavanje redovite školske nastave sve do izgradnje nove škole 1968. godine.Nova škola izgrađena 1968. godine1977. godine srušena je stara škola koja više nije odolijevala vremenu i na njenon mjestu je postavljen kamen temeljac za novu ambuklantu u Prezidu. Nova ambulanta otvorena je svečano 25. studenog 1978. godine. Te godine Mjesna zajednica Prezid broji 1215 stanovnika. 1977. godine održani su u Prezidu ispiti za članove DVD Prezid za čin ispitani vatrogasac. Ispitu je pristupilo i položilo ga 14 vatrogasaca. Vjekoslav Matajić je rođen 1903. godine u Križevcima. 1. prosinca 1922. godine dolazi u Prezid gdje je tada školu pohađalo 180 učenika. Matajić je bio sam s tolikim brojem učenika pa je izgledalo nemoguće sve zadovoljiti međutim pobijedila je energija i ljubav tog mladog učitelja prema djeci. 1980. godine Prezid se oprostio od Vjekoslava Matajića, velikog porijatelja, dugogodišnjeg učitelja i prezidanskog vatrogasca. Kada je u Prezid došao još jedan učitelj Matajić je dobio prijeko potrebnu pomoć za rad s omladinom i odraslima u Prezidu. Dokumenti koji su pohranjeni u Zavičajnoj zbirci čuvaju i ovo: 1. travnja 1887. godine osnovana je školska zaklada Rade Vlašića (župnika) za siromašnu školsku djecu. Putem te Zaklade prikupljala su se sredstva za osobne potrebe siromašnih učenika jers u siromašni đacim, po 42. članu Zakona o pučkim školama od 1874. godine, dobivali školske knjige i pribor besplatno od Općine.

Dječji vrtić u PreziduNavodi se da je zbog velikog broja đaka škola Prezid bila dvorazredna, to jest s dva učitelja, jedina u Kotaru Čabar. Obaveza pohađanja škole bila je 5 godina, a za dobre učenike 4 godine. Opetovnica je bila pio dva dana u tjednu i to po dva sata dnevno. Školu je od 1874. godine do 1922. godine uzdražavala općina Prezid iz prihoda Općinske potrošarine na piće i meso. Postojao je i Školski odbor: (općinski načelnik, župnik, učitelj i nekoliko đačkih roditelja). U školu je dolazio mjesni školski nadzornik. U čabarskom kotaru 1908. godine 81 posto školskih obveznika pohađalo je nastavu. Danas je škola u Prezidu Područni odjel OŠ «Petar Zrinksi» Čabar. Nakon službovanja Vjekoslava Mataića za direktore bili su birani: Drago Ravlić , Vid Paulin 1962 - 1975, Mirko Božidar Wolf od 1975. – 1991., a sada je na dužnosti upravitelja od 1991. godine Midhat Jašarević. Škola radi u jednoj smjeni ali po eksperimentalnom modelu u mlađim razredima.